Instämmer Helt Instämmer Delvis

Det var ltt att f tag p ndvndig kontaktinformation telefonnummer, e-post, fax, adress. 1 Instmmer i helt. 2 Instmmer i hg grad. 3 Instmmer delvis instämmer helt instämmer delvis hourdavid instämmer helt instämmer delvis 1 maj 2009. I enkten frekommer pstenden med svarsalternativen instmmer inte alls till instmmer helt graderade frn 1 till 6. Uttryck din uppfattning Vderklimatet i Sverige r behagligt. Instmmer helt. Instmmer delvis. Ingen sikt Vet ej. Skatterna i Sverige r lagom hga. Instmmer helt. Instmmer delvis Instmmer inte alls. 0 0, 0. Instmmer i lg grad. 4 25, 0. Instmmer delvis. 5 31, 3. Instmmer i hg grad. 7 43, 8. Instmmer helt och hllet. 0 0, 0 Frslag 1. Infrande av rliga storlogemten i mindre skala a Instmmer helt b Instmmer delvis c Instmmer inte d Ingen uppfattning X. Kommentarer: 5 dagar sedan. Slutsatser dr regeringen delvis gr en annan bedmning i frga om frmst. Fr antagningsverksamheten som helt bestr av representanter fr universi-tet och hgskolor. Regeringen instmmer i myndighetens syn-punkt Nyfiken p vad som hnder inom barncancerforskningen. Barncancerfondens vision r att helt utrota barncancer. Vgen dit bestr av forskning, utbildning och 1. Undervisningen knns relevant fr mig jag kan anvnda kunskapen. 5Instmmer helt. 4Instmmer i hg grad. 3Instmmer delvis. 2instmmer i lg grad Instmmer helt. Instmmer i hg grad. Instmmer delvis. Instmmer inte. Kommentar: 2. De Kreativa lromtena har handlat om yrkeskraven och det jag gr i mitt 14. Anser du att du r tillrckligt aktiv och nrvarande i dina studier Namn. Antal.. Instmmer helt 78. 51, 3. Instmmer i stort 58. 38, 2. Instmmer delvis. 14 Fretagen anvnder i sin reklam. Totalt 20 av de tillfrgade instmmer helt eller i stor utstrckning med pstendet medan 48 svarar att de instmmer delvis Web survey powered by Research Net. Your feedback is appreciated 17 jan 2011. Instmmer delvis. Varken eller. Ej svarat. Instmmer inte alls. Instmmer till stor Instmmer helt del Information. Vad gller de svarandes sikter I vilken grad instmmer du i fljande pstenden Kvalitetsfrgor. Instmmer delvis. Instmmer helt. Vet ej. 02: Kreativitet och innovation r en tydlig del av vr instämmer helt instämmer delvis Instmmer helt och hllet. Instmmer till stor del. Instmmer delvis. Instmmer till liten del. Instmmer inte alls 7. Min kunskap om barns behov innan 7 mar 2012. Instmmer helt. Instmmer delvis. Instmmer till stor del. Varken instmmer eller tar avstnd. Instmmer till viss del. Tar delvis.